De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (2024)

Als we ons overweldigd voelen, is het spelen van muziek een geweldige manier om onszelf te troosten. In deze blogpost presenteren we de 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (inclusief bladmuziek). Onze arrangementen zijn verkrijgbaar in verschillende moeilijkheidsgraden, dus of je nu een beginner bent of een ervaren pianist (en alles daar tussenin!), je kunt deze droevige liedjes op de piano spelen. Je vindt al deze stukken ook in de volgende collecties:

▶️ De mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen, Vol. 1

▶️ De mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen, Vol. 2

1. Yiruma - Rivier stroomt in jou

▶️ River Flows in You bladmuziek om op de piano te spelen

Rivier stroomt in je” (2001) van pianisteYirumais beschreven als de "Maanlicht” van de 21e eeuw door Classic FM - echt een uitstekend compliment! Het stuk begint langzaam, bijna aarzelend, voordat het uitmondt in een veel vloeiender stuk als een rivier. Terwijl het zich opstelt, behoudt het zijn soepele kwaliteit dankzij het gebruik van een hogere octaafmelodie en arpeggio-runs. Misschien is een van de redenen waarom het zo'n rustgevend stuk is, dat het openingsthema steeds terugkeert. Het is geruststellend voor het oor, omdat we elke keer dat het terugkomt dezelfde melodie kunnen herkennen. De structuur van het stuk lijkt meer op een popsong omdat het een "refrein", het openingsthema en "verzen", de andere delen van het stuk, bevat. Het is een heel duidelijk voorbeeld van Yiruma's neoklassieke stijl.

Dit trieste pianonummer is de perfecte manier om je gevoelens te uiten met behulp van je instrument. Ontdek onze prachtige arrangementen van “Rivier stroomt in je”: Ze zijn verkrijgbaar in verschillende moeilijkheidsgraden voor solo piano.

2. Stel je voor - John Lennon

▶️ Stel je bladmuziek voor om op de piano te spelen

Voorstellen' is zonder twijfel een van de beroemdste liedjes ter wereld. Uitgebracht in 1971, het is meer dan alleen een mooi lied op de piano: het is een politieke boodschap, een hymne aan vrede. Het was slechts matig succesvol toen het werd uitgebracht, en het was alleen het resultaat van de moord opJohn Lennondat het lied logisch begon te worden en indruk op mensen achterliet. Tegenwoordig is het bij veel gelegenheden en evenementen te horen, min of meer triest, maar allemaal met één gemeenschappelijk thema: vrede. "Voorstellen' is een boodschap van eeuwige hoop.

John Lennon was een meester in het schrijven van muziek - dit nummer is daarop geen uitzondering. Je kunt vinden "Voorstellen” in de Tomplay Shop, gearrangeerd voor piano in verschillende moeilijkheidsgraden e en met orkestbegeleiding.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (3)

3. Schindlers lijst

▶️ Schindler's List-bladmuziek om op de piano te spelen

Steven Spielberg zei ooit over de componistJohn Williams: “Telkens wanneer ik een film produceer en John de muziek schrijft, hebben we altijd dezelfde beelden in gedachten. We hebben dezelfde emotionele visie. ” Voor de film Schindler's List uit 1993, geregisseerd door zijn vriend Steven Spielberg, schreef John Williams een van zijn mooiste werken. Nadat hij de film voor het eerst had gezien nadat zijn werk was voltooid, zei Williams tegen Spielberg: "Dit is echt een geweldige film! Je hebt een betere componist nodig dan ik." Spielberg antwoordde: "Ik weet het! Maar ze zijn allemaal dood!"

Het was een moeilijke uitdaging, omdat het nodig was om emotie en eenvoud in evenwicht te brengen om het tragische verhaal van de film muzikaal te illustreren. John Williams componeerde daarom een ​​thema in klassieke stijl, dat hij vervolgens aan violist Itzhak Perlman liet spelen. Dit stuk leverde hem de Oscar voor beste filmmuziek op.

De film vertelt een van de belangrijkste verhalen van onze tijd en de muziek gecomponeerd door John Williams benadrukt dit. Ontdek het droevige pianolied vanSchindler's Lijstin meerdere moeilijkheidsgraden: iedereen kan het proberen en spelen onder begeleiding van een orkest!

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (5)

4. Twilight - Bella's slaapliedje

▶️ Bella's Lullaby bladmuziek om op de piano te spelen

Bijna geen enkele andere filmreeks heeft zo'n culturele invloed nagelaten als deSchemeringverhaal. Het begon allemaal in 2007 toen het eerste deel in de bioscoop verscheen. Gebaseerd op een even succesvolle boekenreeks voor jonge volwassenen, was het succes van de franchise onvermijdelijk - kort na publicatie was echter duidelijk dat de verwachtingen waren overtroffen.Schemeringvertelt de romance van de tiener Bella en Edward, een vampier, en hun onsterfelijke liefde voor elkaar - letterlijk! Met zo'n emotioneel verhaal erachter, is even intense muziek nodig die al die sterke gevoelens uitdrukt.Bella's slaapliedjeis een van de vele stukken op de soundtrack die de liefde tussen de twee personages tot leven brengt.

Schemeringwas een ronduit fenomeen dat veel bijpassende droevige pianosongs gebruikte om de liefde van de personages te illustreren. Speel onze arrangementen van “Bella's slaapliedje” op de piano in gemiddelde moeilijkheidsgraad en met orkestbegeleiding.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (7)

5. De piano - Het hart vraagt ​​eerst plezier

▶️ The Piano - The Heart Asks Pleasure Eerste bladmuziek op de piano

Het volgende is nog een stukje filmmuziek:The Hearts vraagt ​​eerst plezieruit de filmDe piano- een must voor elke pianist! De film gaat over een stomme Ada en haar dochter Flora, die hun geboorteland Schotland moeten verlaten om een ​​nieuw leven te zoeken in Nieuw-Zeeland. Daar verwacht Ada een gearrangeerd huwelijk met Stewart - de enige herinnering aan haar verleden is haar geliefde piano, die ze meebracht uit haar thuisland. Omdat het instrument zeer centraal staat in het verhaal, is ook de filmmuziek een bijzondere ervaring voor elke pianist.

De film doet zijn naam eer aan door een breed scala aan droevige pianosongs te spelen. Speel onze arrangementen van “het hart vraagt ​​eerst plezier” uit de filmDe pianoin gemiddelde moeilijkheidsgraad voor piano solo.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (9)

6. Halleluja

▶️ Hallelujah-bladmuziek om op de piano te spelen

Leonard Cohen'SHallelujah had kort na de publicatie weinig succes. Pas nadat het stuk een groter publiek bereikte via talloze covers en constant gebruik in film en televisie, kreeg het het belang dat het heeft in de muziekwereld van vandaag. Het nummer heeft in de loop van de tijd enkele veranderingen ondergaan: Leonard Cohen zou in totaal meer dan 80 verschillende coupletten hebben geschreven. De tekst varieerde van tijd tot tijd op zijn liveshows. Het stuk is daardoor soms melancholisch, soms kwetsbaar, maar ook hoopvol en hartverwarmend. Ondanks de vele mogelijke interpretaties raakt de kalme melodie van het nummer je altijd op dezelfde manier. De covers, bijvoorbeeld van John Cale en Jeff Buckley, gebruiken vaak verschillende teksten - maar altijd hetzelfde geluid, dat ook prachtig kan worden overgebracht op andere instrumenten.

In de loop van zijn lange carrière is Leonard Cohen er consequent in geslaagd om diepe emoties tot leven te brengen door middel van droevige muziekwerken. Speel onze arrangementen van “Hallelujah” in verschillende moeilijkheidsgraden voor piano solo of met orkestbegeleiding.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (11)

7. Geluid van stilte

▶️ Bladmuziek van Sound of Silence om op de piano te spelen

Het geluid van de stilte” is een iconisch nummer van een al even iconische band:Simon en Garfunkel. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1964 op hun albumWoensdagochtend, 3 uuren wordt sindsdien beschouwd als een van de belangrijkste werken van die tijd. De eenvoudige maar diep indringende sfeer van het stuk en de tekst hebben het onsterfelijk gemaakt. Het behandelt ook een onderwerp dat ons helaas veel te bekend is: het gebrek aan communicatie tussen mensen en medemensen. Het is dus geen wonder dat het nummer zo vaak is gecoverd en altijd goed wordt ontvangen door artiesten en publiek.

Simon en Garfunkel waren meesters in hun vak: het is dus niet meer dan normaal dat veel van hun droevige liedjes om op de piano te spelen nog steeds goed worden ontvangen in de huidige generatie. Speel onze arrangementen vanGeluid van stiltevoor gemiddelde moeilijkheidsgraad voor piano solo.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (13)

8. Gekke wereld

▶️ Mad World-bladmuziek om op de piano te spelen

"Gekke wereld" is een nummer van de Britse band Tears for Fears uit 1982. Het nummer brak toen door en is tot op de dag van vandaag een veelgebruikt werk - het is al tientallen keren gecoverd in verschillende stijlen; een bewijs van hoe universeel de gevoelens zijn adressen zijn. De ballad is even teder als melancholisch en laat de luisteraar de wereld zien door de ogen van een tiener - een echt waanzinnige wereld, want het beschrijft een leven dat eentonig en zinloos is. De laatste zin "Enlarge your world" geeft het nummer een nogal optimistische clou.

Het nummer is een van de bekendste, droevige pianosongs van de moderne tijd - en terecht! De melodie is in perfecte harmonie met de melancholische teksten. Speel onze arrangementen van “Gekke wereld” voor solo piano in meerdere moeilijkheidsgraden.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (15)

9. Velden van goud

▶️Fields of Gold bladmuziek om op de piano te spelen

Steekheeft in de loop van zijn carrière nogal wat hits geschreven. Echter,Velden van goudis zeker een van zijn meest emotionele werken. Het nummer verscheen als het derde nummer op zijn album uit 1993Tien Summoner's Tales. Aanvankelijk was het slechts matig succesvol, maar na verloop van tijd groeide het uit tot een van de grootste successen van de artiest - wat veel betekent in een carrière zoals die die Sting al tientallen jaren leidt.

Het nummer schetst een diep ontroerend beeld van een Engels landhuis in de 16e eeuw en vertelt zo het liefdesverhaal van vele mensen die verliefd op elkaar werden in de velden ervoor. Sting illustreerde dit unieke beeld perfect met zijn treurige bladmuziek. Speel onze arrangementen van “Velden van goud” voor solo piano in meerdere moeilijkheidsgraden.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (17)

10. Mensen helpen de mensen - Birdy

▶️ People Help the People bladmuziek om op de piano te spelen

De mensen helpen de mensen” is oorspronkelijk een nummer van de Britse rockband Cherry Ghost uit 2007. Het nummer brengt een uiterst belangrijke oproep over die elke luisteraar zou moeten raken: omdat het gaat om het helpen van andere mensen in nood en altijd solidariteit tonen, vooral in moeilijke tijden - een boodschap die moet altijd worden voortgezet. Dus des te beter die Britse zangervogelachtigspeelde een coverversie van het nummer in 2011. Het beste eraan: haar versie was een enorm succes!

Laat je emoties de vrije loop met dit droevige pianonummer. Speel onze arrangementen van "De mensen helpen de mensen" van Birdy, beschikbaar in een medium moeilijkheidsgraad voor piano begeleid door een orkest.

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (19)

De 10 mooiste droevige liedjes om op de piano te spelen (met bladmuziek) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 6007

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.